تفسیر قرآن کریم

سوره فلق . آیه ( 4 )


وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ


و از شرّ دمندگان افسون در گره‌ها


https://www.tafseer.ir/