سوره فلق

سوره فلق ( 4 )

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فلق 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فلق 4
محمود خلیل الحصری سوره فلق 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 604 1
محمد صدیق منشاوی 604 2
- - - - 3

معنای آیه

و از شرّ دمندگان افسون در گره‌ها


تفسیر

بعضي گفته اند: «نفاثات» «زنان ساحره» اند، كه با خواندن اورادي در گره‏ هايي سحر مي‏ كنند؛ ولي محقّقين برآنند: منظور زناني است، كه با وسوسه‏ هاي پي در پي در گوش شوهرانشان، آن ها را به جانب صلاح خودشان مي كشانند. چون زنان به خاطر نفوذ محبّت در قلوب مردان، در آنان تصرّف می كنند

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات