تفسیر قرآن کریم

سوره بقره . آیه ( 56 )


ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‎


سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم تا سپاس گزاری کنید.


https://www.tafseer.ir/