تفسیر قرآن کریم

سوره بلد . آیه ( 12 )


وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ


و تو چه می دانی آن گردنه سخت چیست؟


https://www.tafseer.ir/