سوره بلد

سوره بلد ( 12 )

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بلد 12
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بلد 12
محمود خلیل الحصری سوره بلد 12
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 594 1
محمد صدیق منشاوی 594 2
- - - - 3

معنای آیه

و تو چه می دانی آن گردنه سخت چیست؟


تفسیر

تو چه ‏داني آن گردنه چيست؟شبهات