تفسیر قرآن کریم

سوره لیل . آیه ( 20 )


إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ


بلکه [انفاق کننده با تقوا مال خود را در راه خدا انفاق می کند] تا خشنودی پروردگار والایش را به دست آورد.


https://www.tafseer.ir/