سوره لیل

سوره لیل ( 20 )

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره لیل 20
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره لیل 20
محمود خلیل الحصری سوره لیل 20
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 596 1
محمد صدیق منشاوی 596 2
- - - - 3

معنای آیه

بلکه [انفاق کننده با تقوا مال خود را در راه خدا انفاق می کند] تا خشنودی پروردگار والایش را به دست آورد.


تفسیر

بلکه هر چه کند به قصد کسب رضاي پروردگار والايش کند.

يعني انفاق مؤمن پرهيزكار نه به خاطر تظاهر به دينداري است و نه به خاطر عوض به اشخاص، بلكه هدفش تنها جلب رضاي خداوند است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات