تفسیر قرآن کریم

سوره لیل . آیه ( 8 )


وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ


و اما کسی که [از انفاق ثروت] بخل ورزید و خود را بی نیاز نشان داد


https://www.tafseer.ir/