سوره لیل

سوره لیل ( 8 )

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره لیل 8
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره لیل 8
محمود خلیل الحصری سوره لیل 8
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

و اما کسی که [از انفاق ثروت] بخل ورزید و خود را بی نیاز نشان داد


تفسیر

آن گاه مي فرمايد: امّا آن كه بخل ورزد و از پاداش الاهي در مقابل انفاق اظهار بي ‏نيازي نمايد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات