تفسیر قرآن کریم

سوره ضحی . آیه ( 8 )


وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ


و باز تو را فقیر (الی الله) یافت (به دولت نبوت) توانگر کرد (و نعمت رسالت عطا نمود).


https://www.tafseer.ir/