سوره ضحی

سوره ضحی ( 8 )

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره ضحی 8
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره ضحی 8
محمود خلیل الحصری سوره ضحی 8
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 596 1
محمد صدیق منشاوی 596 2
- - - - 3

معنای آیه

و باز تو را فقیر (الی الله) یافت (به دولت نبوت) توانگر کرد (و نعمت رسالت عطا نمود).


تفسیر

و نیازمندت دید و بي نيازت کردا.

پيامبر اكرم (ص) با ازدواج با خديجه، كه زن ثروتمندي بود، از نظر مالي بي نياز شد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات