تفسیر قرآن کریم

سوره شرح . آیه ( 2 )


وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ


و بار سنگین (گناه) را (به اعطای مقام عصمت) از تو برداشتیم


https://www.tafseer.ir/