تفسیر قرآن کریم

سوره علق . آیه ( 17 )


فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ


آن گاه او هر که از قبیله و عشیره خود را خواهد بخواند (که از هلاکش برهانند و هیچ کس نتواند).


https://www.tafseer.ir/