سوره علق

سوره علق ( 17 )

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره علق 17
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره علق 17
محمود خلیل الحصری سوره علق 17
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

آن گاه او هر که از قبیله و عشیره خود را خواهد بخواند (که از هلاکش برهانند و هیچ کس نتواند).


تفسیر

تا هركه را ‏خواهد برای یاری صدا زند.شبهات