تفسیر قرآن کریم

سوره علق . آیه ( 8 )


إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ


محققا (پس از مرگ) باز گشت به سوی پروردگار تو خواهد بود


https://www.tafseer.ir/