سوره علق

سوره علق ( 8 )

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره علق 8
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره علق 8
محمود خلیل الحصری سوره علق 8
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

محققا (پس از مرگ) باز گشت به سوی پروردگار تو خواهد بود


تفسیر

آن گاه اين ثروتمندان مستكبر را تهديد كرده، مي‏ فرمايد: كه بازگشت همه به سوي پروردگار توست. او طغيانگران را به كيفر اعمالشان مي‏ رساند.شبهات