تفسیر قرآن کریم

سوره زلزله . آیه ( 5 )


بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا


[همان گونه‌] که پروردگارت بدان وحی کرده است


https://www.tafseer.ir/