سوره زلزله

سوره زلزله ( 5 )

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره زلزله 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره زلزله 5
محمود خلیل الحصری سوره زلزله 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

[همان گونه‌] که پروردگارت بدان وحی کرده است


تفسیر

در اين آيه مي ‏افزايد: از آن رو، زمين سخن مي گويد، كه پروردگارت به او وحي كرده و فرمان داده است، كه سخن گويد از اخبار و حوادثي كه بر روي آن رخ داده است و زمين هم در اجراي اين فرمان كوتاهي نمي‏ كند.

از اين آيه فهميده مي شود‌، كه زمين شعور دارد و از هر عملي از خير و شرّ كه بر روي آن واقع مي شود با خبر است و در روز قيامت نزد پرورردگارش بدان ها گواهي مي دهد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات