تفسیر قرآن کریم

سوره زلزله . آیه ( 2 )


وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا


و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند، (۲) و انسان گوید: «[زمین‌] را چه شده است؟»


https://www.tafseer.ir/