سوره زلزله

سوره زلزله ( 2 )

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره زلزله 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره زلزله 2
محمود خلیل الحصری سوره زلزله 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند، (۲) و انسان گوید: «[زمین‌] را چه شده است؟»


تفسیر

و زمين چنان لرزيده مي شود، كه «بارهاي سنگينش را بيرون افكند».

مراد از «اثقال» یا بيرون شدن انسان ها از قبر يا بيرون انداختن گنج های زمین يا بيرون ريختن مواد مذاب درونیش و یا همه ی اين هاست.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات