تفسیر قرآن کریم

سوره همزه . آیه ( 9 )


فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ


[آتشی که‌] در ستونهایی دراز است.


https://www.tafseer.ir/