سوره ماعون

سوره ماعون ( 2 )

فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره ماعون 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره ماعون 2
محمود خلیل الحصری سوره ماعون 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 602 1
محمد صدیق منشاوی 602 2
- - - - 3

معنای آیه

این همان کس است که یتیم را بسختی می‌راند،


تفسیر

آن گاه براي شناختن کسی که روز جزا را پيوسته انكار مي‏ كند مي فرمايد: او همان كسي است، كه يتيم را با خشونت مي‏ راند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات