سوره کافرون

سوره کافرون ( 6 )

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره کافرون 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره کافرون 6
محمود خلیل الحصری سوره کافرون 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 603 1
محمد صدیق منشاوی 603 2
- - - - 3

معنای آیه

دین شما برای خودتان، و دین من برای خودم


تفسیر

«آيين شما براي خودتان و آيين من براي خودم». و به زودي خواهيد دانست من در دنيا و آخرت سود مي برم يا شما.

گويند: ابوشاكر از ابوجعفر احول در مورد اين سوره پرسيد:‌ مگر شخص حكيم اين طور حرف مي زند،‌ كه در يك سطر مطلبي را دو بار تكرار كند؟ ابوجعفر جوابي نداشت. و چون به مدينه رفت آن را از امام صادق (ع) پرسيد. آن حضرت فرمود: سبب نزول اين سوره و تكرار مطلبش اين بود، كه قريش به پيامبر (ص) پيشنهاد كردند، بيا تا بر سر پرستش خدايانمان مصالحه اي كنيم، يك سال تو خدايان ما را عبادت كن و يك سال ما خداي تو را، باز يك سال تو خدايان ما را عبادت كن و يك سال ما خداي تو را عبادت مي كنيم. خداي تعاليٰ در پاسخشان عين تكرار مطلب را به كار برد. (تفسير قمي)

خداوندا، ما را از هرگونه افكار و اعمال شرك آلود بر كنار دار.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات