سوره کافرون

سوره کافرون ( 5 )

‏ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره کافرون 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره کافرون 5
محمود خلیل الحصری سوره کافرون 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 603 1
محمد صدیق منشاوی 603 2
- - - - 3

معنای آیه

و نه آنچه می‌پرستم شما می‌پرستید


تفسیر

و نه شما آنچه را من مي ‏پرستم مي ‏پرستيدشبهات