سوره کافرون

سوره کافرون ( 3 )

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره کافرون 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره کافرون 3
محمود خلیل الحصری سوره کافرون 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 603 1
محمد صدیق منشاوی 603 2
- - - - 3

معنای آیه

و آنچه می‌پرستم، شما نمی‌پرستید


تفسیر

و نه شما آنچه را من مي‏ پرستم مي‏ پرستيدشبهات