سوره کافرون

سوره کافرون ( 2 )

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره کافرون 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره کافرون 2
محمود خلیل الحصری سوره کافرون 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 603 1
محمد صدیق منشاوی 603 2
- - - - 3

معنای آیه

آنچه می‌پرستید، نمی‌پرستم


تفسیر

من آنچه را شما مي‏ پرستيد من نمی پرستمشبهات