سوره فلق

سوره فلق ( 3 )

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فلق 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فلق 3
محمود خلیل الحصری سوره فلق 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 604 1
محمد صدیق منشاوی 604 2
- - - - 3

معنای آیه

و از شرّ دمندگان افسون در گره‌ها


تفسیر

و از شرّ شب تار وقتي كه هجوم آورد. و اين بدان خاطر است،‌ كه شب با تاريكيش شرير را در رساندن به شرّ كمك مي كند؛‌ چنان كه شُروري كه در شب واقع مي شوند، بيش از شُروري است، كه در روز واقع مي شوند

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات