سوره فلق

سوره فلق ( 2 )

مِن شَرِّ مَا خَلَقَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فلق 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فلق 2
محمود خلیل الحصری سوره فلق 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 604 1
محمد صدیق منشاوی 604 2
- - - - 3

معنای آیه

از شرّ آنچه آفریده


تفسیر

از شرّ هر آنچه آفريده است. از شرّ هر موجود شروري، چه انسان، چه جنّ، چه انسان های شرور، چه حيوانات، چه حوادث و پيشامدهاى شر، چه نفس امّاره و چه هر مخلوق شرّي

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات