سوره ناس

سوره ناس ( 5 )

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره ناس 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره ناس 5
محمود خلیل الحصری سوره ناس 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 604 1
محمد صدیق منشاوی 604 2
- - - - 3

معنای آیه

آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند


تفسیر

كه در سينه هاي مردم وسوسه مي كندشبهات