سوره ناس

سوره ناس ( 4 )

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره ناس 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره ناس 4
محمود خلیل الحصری سوره ناس 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 604 1
محمد صدیق منشاوی 604 2
- - - - 3

معنای آیه

از شرّ وسوسه‌گر نهانی


تفسیر

از شرّ وسوسه‏ گر پنهان كارشبهات