سوره ناس

سوره ناس ( 3 )

إِلَٰهِ النَّاسِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره ناس 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره ناس 3
محمود خلیل الحصری سوره ناس 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 604 1
محمد صدیق منشاوی 604 2
- - - - 3

معنای آیه

معبود مردم


تفسیر

به معبود مردم

ازآن رو، در اين سه آيه روي ربوبيّت، مالكيّت و الوهيّت خداوند تكيه شده است، كه اين ها ارتباط مستقيمي به تربيت انسان و نجات او از چنگال وسوسه گران دارند. ولي بايد دانست، كه منظور از پناه بردن به خدا اين نيست، كه انسان تنها با زبان به خدا پناه برد؛ بلكه بايد عملاً از راه هاي شيطاني، تبليغات شيطاني و مجالس شيطاني خود را كنار نگاه دارد، وگرنه كسي كه عملاً خود را در معرض طوفان وسوسه ‏هاي شيطاني قرار دهد، تنها خواندن اين سوره و گفتن اين الفاظ دردي دوا نمي كند

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات