سوره بروج

سوره بروج ( 22 )

‏ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 22
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 22
محمود خلیل الحصری سوره بروج 22
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

که در لوح محفوظ است [به همین خاطر از دستبرد هر تحریف گری مصون است.]


تفسیر

اين قرآن كلامى است، كه در لوح محفوظ جاي دارد و دست نااهلان و شياطين وكاهنان هرگز به آن ن‏رسد؛ بنابراين، از هر گونه تغيير و تبديل و زياده و نقصان بر كنار مى ‏باشد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان