سوره بروج

سوره بروج ( 20 )

وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 20
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 20
محمود خلیل الحصری سوره بروج 20
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

و خدا از همه سو بر آنان احاطه دارد.


تفسیر

ولي آن ها بايد بدانند، كه خداوند از هر سو به آن ها احاطه دارد و در هر حال در چنگال قدرت او هستند. بنابراين، مهلت دادنشان به خاطر مصالحي حكيمانه است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان