سوره بروج

سوره بروج ( 19 )

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 19
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 19
محمود خلیل الحصری سوره بروج 19
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

[فقط آنان تکذیب گر نبودند] بلکه کافران [قوم تو] در تکذیبی سخت ترند


تفسیر

و در اين آيه مي ‏افزايد: چنان نيست، كه نشانه های حق بر كسی پنهان باشد؛ ولي كافران به خاطر لجاجت و عناد پيوسته در تكذيب حقّ اند و نبايد از آنان اميد داشت،

كه با شنيدن اين پندها به اسلام و قرآن كريم ايمان آورند؛ چون آن ها در کفر و تکذيب از قوم فرعون و ثمود بدترند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان