سوره بروج

سوره بروج ( 18 )

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 18
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 18
محمود خلیل الحصری سوره بروج 18
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

[سپاهیان] فرعون و ثمود [که به سبب تکذیبشان به عذابی دردناک دچار شدند؛]


تفسیر

بعد به دو نمونه: لشكريان فرعون و ثمود اشاره می فرمايد، که بسيار مقتدر بودند، امّا خداوند گروه اوّل را با آب و گروه دوّم را با باد درهم كوبيد.

پس مشركان عرب بدانند جايی كه خدا از آن لشكرهای عظيم و قدرتمند چنين سخت انتقام گرفت، كاری از آن ها ساخته نيست.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان