سوره بروج

سوره بروج ( 17 )

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 17
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 17
محمود خلیل الحصری سوره بروج 17
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

آیا خبر آن سپاهیان به تو رسیده است؟


تفسیر

بعد از بيان قدرت مطلقه خداوند و تهديد كفّار و شكنجه گران، روی سخن را به پيامبر (ص) كرده می فرمايد: آيا داستان لشكرها به تو رسيد؟ لشكريان عظيمي كه در برابر پيامبران الاهي به مبارزه برخاستند و خداوند آن ها را تار و مار كرد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان