سوره بروج

سوره بروج ( 15 )

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 15
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 15
محمود خلیل الحصری سوره بروج 15
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

صاحب عرش و ارجمند [و عالی صفات] است.


تفسیر

خداوند والامقام ( صاحب ) عرش.