سوره بروج

سوره بروج ( 14 )

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 14
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 14
محمود خلیل الحصری سوره بروج 14
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

و او بسیار آمرزنده و دوستدار [مؤمنان] است.


تفسیر

آن گاه به بيان اوصافي ديگر از خداوند پرداخته، مى‏ فرمايد: و او آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان