سوره بروج

سوره بروج ( 12 )

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 12
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 12
محمود خلیل الحصری سوره بروج 12
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

بی تردید به قهر گرفتن و مجازات پروردگارت بسیار سخت است.


تفسیر

باز در تهديد كفّار مي‏ فرمايد: مسلّماً گرفتن قهرآميز و مجازات پروردگارت بسيار شديد است!

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان