سوره بروج

سوره بروج ( 10 )

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 10
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 10
محمود خلیل الحصری سوره بروج 10
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

کسانی که مردان و زنان مؤمن را مورد شکنجه و آزار قرار دادند، سپس توبه نکردند، نهایتاً عذاب دوزخ و عذاب سوزان برای آنان است.


تفسیر

برای كساني كه مردان و زنان با ايمان را شكنجه دادند و توبه هم نكردند، عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است.

عذاب جهنّم در برابر كفرشان و عذاب حريق در مقابل شكنجه آنها.

در جهنّم انواعي از مجازات ها هست، يكي از آن ها آتش سوزان است و ديگر عذاب هايي از قبيل زقّوم و غسلين و گرزهاي آهنين. (مجمع البيان)

باز گذاشتن راه توبه و بازگشت به روى کافران و مجرمان معلوم مى‏ دارد، كه تهديد آن ها به مجازات هاى سخت نيز براى اصلاح و بازگشتشان به حق است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان