سوره بروج

سوره بروج ( 2 )

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 2
محمود خلیل الحصری سوره بروج 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

و سوگند به روزی که [برپا شدنش را برای داوری میان مردم] وعده داده اند


تفسیر

و سوگند به آن روز موعود (رستاخيز)، كه همه ی انبيا از طرف خداوند به آمدن و تحقّق آن روز وعده داده اند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان