سوره غاشیه

سوره غاشیه ( 22 )

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره غاشیه 22
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره غاشیه 22
محمود خلیل الحصری سوره غاشیه 22
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 592 1
محمد صدیق منشاوی 592 2
- - - - 3

معنای آیه

تو بر آنان مسلط نیستی [که به قبول ایمان مجبورشان کنی،]


تفسیر

تو بر آن ها سلطه نداري، كه بر ايمان مجبورشان كني؛ بلكه تنها تذكّر ده، تا آن ها كه طالب هدايت و سعادتند، به اسلام و ايمان بگروند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان