سوره غاشیه

سوره غاشیه ( 15 )

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره غاشیه 15
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره غاشیه 15
محمود خلیل الحصری سوره غاشیه 15
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 592 1
محمد صدیق منشاوی 592 2
- - - - 3

معنای آیه

و [دیگر از نعمت هایش] بالش هایی پهلوی هم چیده [برای تکیه زدن بهشتی ها] ست


تفسیر

و بالش ها و پشتي هاي به رديف چيده شده است.