سوره غاشیه

سوره غاشیه ( 14 )

وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره غاشیه 14
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره غاشیه 14
محمود خلیل الحصری سوره غاشیه 14
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 592 1
محمد صدیق منشاوی 592 2
- - - - 3

معنای آیه

و [در کنار چشمه هایش] قدح ها نهاده شده است


تفسیر

و براي نوشيدن از آن آب ها و شيرها و شراب هاي بهشتي، قدح هايي در كنار اين چشمه ها نهاده شده است. که هر زمان اراده كنند قدح ها را از آن چشمه‏ ها پرکرده، می نوشند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان