سوره غاشیه

سوره غاشیه ( 10 )

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره غاشیه 10
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره غاشیه 10
محمود خلیل الحصری سوره غاشیه 10
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 592 1
محمد صدیق منشاوی 592 2
- - - - 3

معنای آیه

در بهشتی برین اند


تفسیر

«و در بهشتي عالي جاي دارند».

از آن رو، بهشت را به عالی توصيف کرده، که حياتش ممات ندارد، لذّتش آميخته با الم و درد نيست، سرورش با هيچ غم و اندوهى توأم نيست و اهل بهشت هر چه دوست بدارند در دسترس شان هست.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان