سوره غاشیه

سوره غاشیه ( 9 )

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره غاشیه 9
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره غاشیه 9
محمود خلیل الحصری سوره غاشیه 9
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 592 1
محمد صدیق منشاوی 592 2
- - - - 3

معنای آیه

از تلاش و کوشش خود خشنودند


تفسیر

به عكس دوزخيان كه از تلاش خود جز خستگى و رنج بهره ‏اى ‏نبردند، بهشتيان نتائج تلاش خود را به بهترین وجه مى‏ بينند و كاملاً راضى و خشنودند؛ چون می بینند خداوند مهربان نتیجه ی تلاش های آن ها را چندین برابر به آن ها برگردانده است. سختى كار در دنيا زودگذر است؛ ولى شادمانى دائمى در آخرت را به همراه دارد.

اهل دوزخ خستگى تلاشى ‏كه در دنيا كردند از تنشان در نمى‏ آيد، چون در قيامت مى ‏بينند كه آنچه در دنيا تلاش كردند بى‏ نتيجه مانده و هیچ سودی برایشان نداشته است؛ به خلاف اهل بهشت كه وقتى تلاش خود را سودمند مى‏ يابند خستگى از تنشان بيرون مى‏ آيد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان