سوره غاشیه

سوره غاشیه ( 7 )

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ



پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره غاشیه 7
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره غاشیه 7
محمود خلیل الحصری سوره غاشیه 7
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 592 1
محمد صدیق منشاوی 592 2
- - - - 3

معنای آیه

که نه فربه می کند و نه از گرسنگی بی نیاز می نماید.


تفسیر

غذايي كه نه فربه ‏كند و نه گرسنگي ‏را فرو مى ‏نشاند.