سوره غاشیه

سوره غاشیه ( 6 )

لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره غاشیه 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره غاشیه 6
محمود خلیل الحصری سوره غاشیه 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 592 1
محمد صدیق منشاوی 592 2
- - - - 3

معنای آیه

برای آنان طعامی جز خار خشک و زهرآگین وجود ندارد


تفسیر

و هنگامى كه گرسنه مى‏ شوند، غذايي جز خار خشك تلخ و بدبو ندارند.