سوره غاشیه

سوره غاشیه ( 3 )

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره غاشیه 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره غاشیه 3
محمود خلیل الحصری سوره غاشیه 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 592 1
محمد صدیق منشاوی 592 2
- - - - 3

معنای آیه

[آنان که همواره در دنیا] کوشیده اند و خسته شده اند [و سرانجام سودی نیافته اند]


تفسیر

آن ها كه در دنيا پيوسته تلاش كرده اند، ولي چيزي از ثروت اندوخته شان را نمي‏ توانند با خود ببرند؛ از اين رو، جز خستگي دنيا برايشان نمانده است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان