سوره بقره

سوره بقره ( 15 )

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بقره 15
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بقره 15
محمود خلیل الحصری سوره بقره 15
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 3 1
محمد صدیق منشاوی 3 2
- - - - 3

معنای آیه

خدا [است که‌] ریشخندشان می‌کند، و آنان را در طغیانشان فرو می‌گذارد تا سرگردان شوند


تفسیر

و چون هر حقيقتي به منافقين عرضه مي شود، به تفسير منفي آن پرداخته و آن را مسخره مي كنند؛ در واقع اين خداست، كه آن ها را مسخره مي کند و فرصتشان مي دهد، تا در طغيان خود حيران بمانند».

در حديث است، در حالي كه منافقان در آتش ‏اند دري از بهشت به رويشان باز مي شود؛ و چون به جانب آن در مي شتابند تا وارد بهشت شوند، به رويشان بسته مي شود؛ آن گاه دري ديگر از بهشت به رويشان باز مي شود و چون به جانب آن در هم مي شتابند، آن هم به رويشان بسته مي شود و همين طور...؛ و بدينسان خدا آن ها را مسخره مي کند. (مجمع)

امام رضا (ع) در تفسير اين آيه مى‏ فرمايد: خداوند، اهل مكر و خدعه و استهزا نيست، لكن جزاى مكر و استهزاى آنان را مى‏ دهد. (نورالثّقلين)

رسول خدا (ص) فرموده است: خداوند در روز قيامت به منافقان اجازه مي دهد، كه از پي مؤمنان به راه بهشت بروند؛‌ و چون به در بهشت رسند‌ و به زيبايي بهشت و حور و قصور و اشجار و انهار و ميوه ها و انواع نعمت ها بنگرند، نگهبانان آن ها را از ورود به بهشت باز دارند‌ و به جهنّم فرستند؛ پس منافقان به درگاه خداوند عرض مي كنند: خدايا، حال كه دانستي، ما اهل جهنّميم، چرا گذاشتي ما تا درِ بهشت برويم و نعمت هاي آنجا را ببينيم؟ خطاب رسد:‌ اين جزاي استهزايي است، كه در دنيا به مؤمنان مي كرديد.‌ (تفسير ابوالفتوح)

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات